De Vinkenbaan
De Vinkenbaan (Foto: Sjoerd Stoop)

Uitsluitsel IKC Muiderberg voor de zomer

  Buurt / wijk

MUIDERBERG - De locatie van het nieuwe nog te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC) in Muiderberg, waar ook de twee scholen Oranje Nassau en Vinkenbaan komen, moet voor de zomer bekend zijn. De voorbereidingen zijn onlangs gestart om te komen tot een gebouw in 2023/2024.

Een mogelijke locatie voor de nieuwbouw is de gemeentewerf. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de lokale PvdA. Het is namelijk een trieste bedoeling als het gaat om onderwijs in Muiderberg, menen de sociaaldemocraten, en flinke investeringen in het onderhoud zijn een must om de kwaliteit op peil te brengen. Maar er gebeurt maar niks, terwijl men in Bussum juist wel voortvarend te werk gaat.

Het college geeft aan de planning te volgen. Het is volgens hen niet zo dramatisch gesteld als de PvdA beweert. De komst van het nieuwe IKC verloopt volgens planning en de gesprekken met de schoolbesturen zijn gaande. Na de zomer wil het college starten met een programma van eisen.

Als het gaat om het onderhoud van de huidige gebouwen, stelt het college enigszins kortaf, dat de schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van deze panden. Het college ziet verder geen reden om de gemeenteraad bij te praten over dit onderwerp.

Meer berichten