KNSF-plannen kunnen nu echt doorgaan

  Buurt / wijk

MUIDEN - Het heeft heel wat jaren geduurd, maar er kan gebouwd gaan worden op het KNSF-complex. Er bleken de afgelopen weken geen bezwaren tegen het aangepaste bestemmingsplan. 

Nu het bestemmingsplan vaststaat, kent de herontwikkeling van het oude kruitfabriekterrein geen belemmeringen meer. Als alles volgens plan verloopt start de bouw halverwege volgend jaar. 

Het eerdere bestemmingsplan voor de bouw van het KNSF-complex werd door de Raad van State van tafel geveegd na bezwaren van betrokken bewoners. De gemeente heeft het plan moeten verbeteren. 

Meer groen Westbatterij
Vooral rond Fort de Westbatterij werden een aantal forse maatregelen genomen. Er wordt nu op grotere afstand van het fort gebouwd. Daarmee wordt meer gelet op de cultuurhistorische context van het fort. Rondom het fort wordt een open landschap gemaakt in een straal van 150 meter. Daarnaast heeft de gemeente de maximale bouwhoogte van de zone rondom het fort beperkt: er mag nu tot 3 lagen hoog worden gebouwd.

Andere maatregelen
Naast de maatregelen rond de Westbatterij werd het Kruitpad benoemd tot monumentale verbinding. Dat zorgt ervoor dat de weg en alles daaromheen behouden wordt. De gemeente heeft eveneens de relatie tussen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan beter vastgelegd: een technische maatregel.

De gemeente en KNSF laten weten verheugd te zijn dat er nu echt gestart kan worden met de herontwikkeling. 

Meer berichten