Na rondje P+R-terrein: 'Geen toezegging, wel goede wil en betrokkenheid'

  Buurt / wijk

MUIDEN - De Stadsraad heeft afgelopen weekend haar zegje kunnen doen over de vervoersproblemen in en rond Muiden. Jan Jobse, adviseur verkeer en vervoer bij de gemeente, kwam hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen. Hij werd bijgepraat en rondgeleid door Hans van de Steen en Guus Kroon.

Of alle problemen, waarvan een aantal als gevolg van de verplaatsing van de P+R en de aangepaste busroutes, ook daadwerkelijk opgelost gaan worden, daarover kon Jobse geen toezegging doen. Dat had Van der Steen ook niet verwacht.
"Het belangrijkste was dat er begrip komt voor de problemen die er spelen en dat hij het met eigen ogen heeft gezien." Volgens Van der Steen was Jobse onder de indruk en toonde hij zich betrokken. Op een flink aantal punten deed Jobse in ieder geval de belofte ze onder de aandacht te brengen bij de gemeente en andere betrokken partijen. Grote kans om opgelost te worden maakt de verkeerssituatie bij de Lange Muiderweg. Dat er nu geen fietspad meer is door de sloop van het viaduct is volgens de ambtenaar een fout die niet had mogen gebeuren.

Sommige zaken vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de provincie of Rijkswaterstaat, liet Jobse weten. Zoals het ontbreken van een voetpad op de Spieringbrug en een fatsoenlijke trap vanaf de brug naar de Vecht. Jobse gaat het allemaal aankaarten, belooft hij.

Aanpassen busroutes
Het aanpassen van busroutes blijkt echter niet zo eenvoudig. Dat heeft namelijk gevolgen voor de rest van de gemeente. Dan zijn de problemen misschien voor de Muiders wel opgelost, maar in het geval van het aanpassen van de route van de 110 (extra lus naar de brandweerkazerne) leidde het tot grote onvrede en protesten in de kern Naarden. Er vervielen daar drie haltes en onder meer de bewoners van een zorgcentrum in Naarden hadden opeens geen halte meer voor de deur. Of er aan de roep om een nog langere route, waarmee de Muiders gebaat zijn, gehoor gegeven gaat worden is dus maar de vraag. Maar Jobse is de beroerdste niet, hij gaat het bespreken met Connexxion. Dat zelfde geldt voor de te kleine fietsenstalling bij de P+R die ook niet goed afgesloten is volgens de Stadsraad.

Voldoende verlichting fietspad
Geen gehoor vond de Stadsraad met betrekking tot haar zorgen over het slecht verlichte fietspad. Volgens Jobse is er voldoende licht voor de verkeersveiligheid. Ook het betoog van Van der Steen en Kroon dat er ook nog iets is als sociale veiligheid en hun verwijzing naar het ooit opgezette verkeersvisiedocument kon de ambtenaar niet op andere gedachten brengen. In dit document werd destijds gesteld dat fietsers zich ook 's nachts veilig moeten kunnen voelen. Datzelfde geldt tevens voor de afstand die men nu moet afleggen naar de P+R. Volgens Jobse is dat een kwestie waar de gemeente zich niet verantwoordelijk voor voelt. "Neem de fiets of regel een lift", was zijn reactie.

Meer berichten