We zijn de laatsten die de polder nog als polder gaan kennen, over enkele jaren is hier water, verwilderde natuur en een grote woonwijk: Weespersluis. Interessant, de polder die we kennen is ontstaan in de middeleeuwen. Daarvoor was het een moerassig veenlandschap. Er wordt aangenomen dat in de vroege middeleeuwen (tot aan 1050) de polder en daaromheen niet actief werden bewoond vanwe...

Daarna gebeurt er weinig bijzonders. Voor een ruime 700 jaar ongeveer. Tot 1872. Dan wordt langs Weesp de Gooilijn aangelegd: een spoorverbinding tussen Amsterdam en Amersfoort. Weesp krijgt een eigen station en stoot op in de vaart der volkeren. Ruim een eeuw later, in 1972, komt er een ander infrastructureel monster dwars door de polder te liggen: de nieuwe snelweg A1.