‘Het aantal meerderjarige mannelijke erfgooiers bedraagt ruim 1450, terwijl jaarlijks ongeveer 2000 stuks vee geweid worden. De voorzitter, thans de heer E. Luden (de verdienstelijke Luitenant-Kolonel-Landweerdistrictscommandant) wordt door de Kroon benoemd: het overige aantal bestuursleden bedraagt 14. Als een merkwaardigheid moet vermeld worden, dat in 1811 voor het laatst in dezelfde kerk ve...