Dat bleek afgelopen jaar weer. Naast zijn werkzaamheden voor de lokale omroep GooiTV in Gooise Meren, waaronder het presenteren van het wekelijkse televisieprogramma In Derde Termijn, overwoog hij een terugkeer in het onderwijs. Hij wilde weer een dagdeel voor de klas staan, zoals hij dat na zijn studententijd ook had gedaan als leraar maatschappijleer. Dat kon hij doen op een school i...

Tijdens het gesprek op het hoofdkwartier van GooiTV in Bussum wordt duidelijk dat Bochardt zo in elkaar zit. Zijn levensfilosofie is zijn horizon blijven verbreden. Blijven leren. Op zoek naar verrijking. Ervaring opdoen, (kennis)netwerk opbouwen, andere werelden leren kennen. Daar heb je als mens en op het werk en bij het vrijwilligerswerk profijt van. Dat verklaart zijn opmerkelijke carrière:...