“Zelf heb ik twee jaar terug mee gedaan aan de Spiegelplas Clean Up”, vertelt de Bussumse Petra Olgers, een van de organisators van de lokale opruimactie. “Ik was daar erg gecharmeerd van en vond er inspiratie om het hier bij ons zelf te starten.” 

‘Enthousiasmeren om je bootje, supplank of kano te pakken en mee te helpen’”

Samen met Feye van Olden heeft Petra de eerste Water Clean Up dag - een grootschalige actie om zwerfafval op te ruimen - op zaterdag 8 mei georganiseerd in Muiden en Muiderberg en het voornemen is om dit twee keer per jaar plaats te laten vinden. “Het is leuk als mensen weten dat die dag in het teken staat van Water Clean Up in Muiden en Muiderberg. Wij proberen mensen te enthousiasmeren om je ...