“Wij zien het snoeien zonder de daarvoor benodigde schriftelijke toestemming (beheerovereenkomst) als schade toebrengen aan gemeentelijk eigendommen. We zullen bij constatering van deze illegale activiteit aangifte doen bij de politie”, aldus wethouder Barbara Boudewijnse in de brief.

Buffer

De bosstrook aan de Randweg is een belangrijk overgangsgebied en dient als buffer tussen de bebouwing aan de Randweg en het natuurgebied Bussummerheide. Tevens maakt de bosstrook onderdeel uit van de groene hoofdstructuur van Gooise Meren. Boudewijnse: “En zoals is vastgesteld in het gemeentelijk groenbeleid, komt het groen in de hoofdstructuur niet in aanmerking voor zelfbeheer.”