Gemeente Gooise Meren is bezig met het herstel van de vesting en het omringende landschap zoals het vroeger was, zodat de kern aantrekkelijker wordt voor bewoners en bezoekers. Aan de gemeenteraad wordt akkoord gevraagd voor de uitvoeringskredieten van beide projecten, waarmee weer een stap vooruit wordt gezet. Beide raadsvoorstellen zijn alleen meningsvormend besproken. De agendacommissie besl...