Een speciaal straatnaambord werd door burgemeester Ter Heegde ter gelegenheid van het jubileum onthuld: ‘Huibert van Eijkenstraat 100 jaar’. De bewoners waren blij dat ze het eeuwfeest van hun geliefde straat konden vieren, omdat aan deze mooie geschiedenis een eind dreigt te komen. De sociale huurwoningen, van eigenaar Woningstichting Naarden (WSN), dreigen te worden gesloopt om plaats te make...