De grimmige sfeer, dreiging en haat zijn nieuw gevaar voor zwemveiligheid, zo is de kop van het persbericht van de Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid (NSWZ), waar De Winter de voorzitter én spreekbuis van is. “De dringende vraag aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, red.) is om snel in te grijpen”, is het verzoek van de Hilversummer. 

Hij vervolgt: “De spanningen die ontstaan door oproepen op social media verhogen de grimmige sfeer en werken niet mee voor de kinderen. Een groep mensen is druk om de QR-controle van zwembaden en zwemles af te krijgen, zelfs deze mensen worden nu aangesproken of ontvangen minder vriendelijke teksten. Dit helpt niet mee om het gezamenlijke doel te bereiken.”