Foto: Bob Awick

Voltooiing renovatie brug kan nog zomaar tot 2021 duren

NAARDEN Hoe is het gesteld met het project van het vervangen van de bruggen over de Oud-Blariummerweg? Niet goed, blijkt uit een raadsmededeling van het college. Daarin staat dat pas begin volgend jaar het geactualiseerde plan aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden. En voordat het werk kan beginnen? Dan kan het zomaar 2021 zijn.

Bij de renovatie van de brug over de Oud-Blaricummerweg ging het in het verleden al heel wat keren mis. Het kostte al veel tijd en geld en nu we jaren verder zijn is de brug nog steeds niet opgeknapt. De gemeente houdt de brug wel nauwlettend in de gaten en daaruit blijkt dat voorlopig geen aanvullende tijdelijke maatregelen nodig zijn. Bij de fietsbruggen zijn vanwege al het uitstel inmiddels wel een paar onderdelen vervangen.

Sinds 2016 bezig
Even terug in de tijd. We schrijven 2016 en de gemeente besluit in het voorjaar dat de twee fietsbruggen over de Oud-Blaricummerweg (tussen Naarden en Huizen) moeten worden vervangen en dat de boogbrug een onderhoudsbeurt verdient. De brug, een rijksmonument, is ruim honderd jaar oud en niet berekend op de duizenden auto's die eroverheen denderen.

Ruzie
De aannemer begint aan het werk, maar dan gaat er van alles mis. Er ontstaat ruzie tussen gemeente en aannemer, het werk komt stil te liggen en er volgt een juridische procedure. De Raad van Arbitrage zegt dat de problemen niet alleen de schuld van de aannemer zijn. De uitspraak luidt: het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de vertraging van het project is ontstaan door tekortkomingen van de aannemer.

Iedereen schuldig
Uit extern onderzoek naar wat er misging, blijkt dat alle partijen schuldig zijn aan de problemen. Zowel de aannemer, de gemeente als de bouwbegeleider hadden allemaal hun werk beter moeten doen. Zo bleek bijvoorbeeld dat de historische bouwtekeningen niet klopten met de werkelijkheid, dat de constructie afweek en dat berekeningen voor de fundering opnieuw moesten. Dan blijkt ook dat er al ruim zes ton aan kosten is gemaakt, zonder dat de renovatie klaar is of de fietsbruggen zijn vervangen.

Nieuwe start
Een nieuwe start van het project begint in 2018. Om fouten en miscommunicatie te voorkomen gaat men aan de slag met nieuwe ontwerpen voor de fietsbruggen en volgen er nog heel wat vergaderingen. De gemeenteraad besluit ook advies in te winnen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voordat verdere besluiten worden genomen. Nu, november 2019, zijn de laatste gegevens en adviezen ingewonnen en wordt er gewerkt aan een aangepast voorstel. Dit voorstel moet begin volgend jaar klaar zijn en duidelijkheid geven over het actuele ontwerp en de kosten.

Eind volgend jaar
Het werk kan dan ongeveer eind 2020 of begin 2021 beginnen. Burgemeester Han ter Heegde zei in gesprek met BussumsNieuws op GooiTV dat hij echt hoopt op eind 2020. Verder zegt hij dat de kosten van de renovatie hoger zullen uitvallen dan destijds begroot. "De kosten zijn gestegen, maar daar is in de begroting rekening mee gehouden."
Meer berichten