Partnerbijdrage

Vanaf juli tot 4000 euro subsidie op elektrische auto’s

Vanaf 1 juli kunnen particulieren subsidie ontvangen wanneer zij overstappen op een elektrische auto. Minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven heeft de subsidie voorgesteld en is momenteel bezig om de details inhoudelijk uit te werken.

De hoogte van de subsidie is al bekend. Deze bedraagt 4000 euro voor nieuwe elektrische auto’s en 2000 euro wanneer het om een elektrische occasion gaat. De subsidie is van toepassing op zowel koop als private lease auto’s. 

Zakelijke rijders werden al tegemoet gekomen door een lagere bijtelling op elektrische auto’s te hanteren en door middel van een milieu investeringsaftrek.

ZZP’ers zullen nu moeten gaan uitrekenen of het met de subsidie voordeliger is om private te gaan leasen in plaats van een financial lease contract af te sluiten.

Voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie

Wel worden er enkele voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor de subsidie. Zo mag de subsidie maar 1x per persoon worden aangevraagd en is alleen geldig wanneer de elektrische auto wordt gekocht of geleaset bij een erkend bedrijf. Hierdoor wordt fraude en misbruik zo veel mogelijk tegengegaan. Een andere voorwaarde is dat de auto minimaal 4 jaar in je bezit moet blijven. Voor leasecontracten korter dan 4 jaar zal dus geen subsidie worden verstrekt. Ook als koopauto’s binnen 4 jaar worden verkocht zal een deel van de subsidie terugbetaald moeten worden.

Naleven van het klimaatakkoord

In 2015 werden er strengere regels afgesproken betreft de CO2 uitstoot. Alle betrokken landen werden verplicht om maatregelen te gaan nemen om het broeikaseffect te reduceren. Er werd besloten om 2020 als ingangsjaar te nemen. De subsidie is dan ook bedoeld om particulieren te stimuleren om in auto’s te gaan rijden zonder C02 uitstoot. Omdat veel van de C02 uitstoot afkomstig is van het verkeer zullen daar grote stappen gemaakt moeten worden. Het is namelijk een doelstelling om in 2030 de uitstoot met 49% te reduceren ten opzichte van 1990.

Wie wil weten waar en hoe de subsidie aangevraagd kan worden moet nog even geduld hebben. Meer details worden over enkele weken bekend gemaakt. 

Meer berichten