De politieke discussie van afgelopen week met in het midden wethouder Jorrit Eijbersen.
De politieke discussie van afgelopen week met in het midden wethouder Jorrit Eijbersen. (Foto: Gemeente Gooise Meren)

'Behoefte voor nieuwe sporthal in Muiden echt enorm'

MUIDEN - Met 'het schaamrood op de kaken' had wethouder Jorrit Eijbersen (VVD) de gemeenteraad van Gooise Meren eerder al laten weten dat de bouw van de nieuwe sporthal in Muiden twee keer zo duur zou zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was. Desondanks beleefde de VVD'er tijdens een discussie hierover van afgelopen week met de verschillende politieke partijen een gemakkelijk avondje.

Eigenlijk kreeg Eijbersen het tijdens de digitale discussie - de deelnemende politici zaten vanwege de coronamaatregelen allemaal thuis (of ergens anders) achter hun eigen laptop - alleen lastig op het moment dat zijn dochter de laptop wilde gebruiken. Het antwoord daarop was overigens 'nee'.

De politiek moest antwoord geven op de vraag of het verstandig is om 6,5 miljoen euro neer te leggen voor de bouw van sporthal de Bredius. Doel is een zo veel mogelijk toekomstbestendige en circulair gebouwde multifunctionele sporthal waar overdag de scholen van het IKC voor bewegingsonderwijs terechtkunnen, sportverenigingen diverse zaalsporten kunnen beoefenen en waarin kleedkamers en opslag voor de buitenactiviteiten en een kantine zijn ondergebracht. De bouw is vooral ook noodzakelijk omdat er veel woningen bij komen in Muiden. Tegenvaller is wel dat de kosten twee keer zo hoog zijn als eerder bedacht was. Maar daar krijgen de bewoners dan wel weer drie in plaats van twee sportzalen voor terug. En dus, is de conclusie van Eijbersen, is dit voor wat betreft de toekomst de beste optie. "De behoefte is echt enorm", sprak hij tijdens de discussie.

Zorgen

Een ruime meerderheid van de politiek is het eens met de wethouder. Richard de Rooy van HvBNM maakt zich wel zorgen over het afschrijven van de kapitaallasten voor een periode van maar liefst zestig jaar. Want, vreest hij, besluit de gemeenteraad van Gooistad over 35 jaar 'om die oude meuk plat te gooien voor een nieuwe sporthal?'. Hoewel Eijbersen niet in de toekomst kan kijken als het gaat om gemeentelijke herindelingen, gelooft hij dat de sporthal er over zestig jaar nog staat.
De meeste zorgen komen echter vanuit D66. Raadslid Laura van Harmelen vraagt zich af of de opbrengsten in het voorstel wel realistisch zijn. Het kostenplaatje klopte aanvankelijk ook niet helemaal. De democraat meent daarom dat het voorstel pas echt moet worden besproken in de gemeenteraad bij de perspectiefnota. Dan kan de politiek een afweging maken welke projecten er met het beschikbare geld kunnen komen. Maar dat is voor de wethouder geen optie. Snelheid maken is noodzakelijk vanwege de groei van de wijk. Bovendien is het niet de bedoeling dat de huidige gymzalen van de scholen bepaalde gebreken gaan vertonen, met extra kosten als gevolg.

Meer berichten