Wethouder: 'Gemeente sjoemelt niet'

GOOISE MEREN - De gemeenteraad geeft vanavond wel of niet een klap op het Stedenbouwkundig Plan van Eisen voor de BOR-gronden. Vorige week werd er nog uitgebreid over vergaderd. Wat betreft de VVD en de Fractie A.vanderschaaf-E. Nuij mocht dit plan direct door naar de besluitvormende raad, maar de overige partijen vinden het verstandiger om pas na de Meningsvormende Raad (MR) hun standpunt in te nemen.

Tijdens de vergadering van 13 mei j.l. kwamen de berekeningen van (ultra)fijnstof, stikstofdioxide, verkeersgeluid en verkeersbewegingen aan de orde. Insprekers, maar ook sommige politieke partijen, zetten vraagtekens bij de door de gemeente gemaakte quickscans. Zo heeft een bezorgde omwonende bewoner (meettechnicus binnenmilieu) op 8 mei - op eigen initiatief - eerste indicatieve metingen met professionele meetapparatuur op de BOR-gronden van fijnstof en geluid gedaan. "De uitkomsten hiervan hebben veel te hoge waardes; zelfs al bij het zeer rustige coronaverkeer. Deze eerste resultaten maken dus korte metten met de huidige quickscans waarop het BOR-grondenproject gebaseerd zou worden. Daarom gaan we zeker door met het creëren van transparantie op basis van feiten", meldt Simone Bergman van Mooi Naarden. 

Wethouder Nico Schimmel twijfelt niet aan de door de gemeente uitgevoerde onderzoeken. "De gemeente sjoemelt niet. Wij meten niet, maar berekenen. De diepgaande onderzoeken moeten nog gaan plaatsvinden."

Meer berichten