Het schip in 2015.
Het schip in 2015. (Foto: Yannick uit den Boogaard)

Scheepswrak Elisabeth Smit moet binnen zes weken weg uit Vechtmonding

MUIDEN - Het scheepswrak - de voormalige driemaster - Elisabeth Smit en de vaartuigen erom heen, moeten weg uit de Vechtmonding bij Muiden. Het college van burgemeester en wethouders had dit besluit vorig jaar al genomen en bepaald dat de wrakken uiterlijk 1 februari 2020 weg moesten zijn. De betrokkene - Pam van Lohuizen - diende bezwaar in tegen dat besluit. De onafhankelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft het bezwaar nu ongegrond verklaard en heeft het college geadviseerd dat het eerdere besluit juist is.

De Elisabeth Smit moet nu, na jaren, echt verwijderd worden uit de Vechtmonding. De betrokkene staat beroep open tegen het besluit. "Muiden wordt steeds mooier vanaf het land, het is tijd dat de entree van Muiden vanaf het water nu ook mooier wordt. Dit besluit maakt dat mogelijk. Samen met Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat het ook mooi blijft”, aldus wethouder Jorrit Eijbersen.

Illegale ligplaats

Het oude schip en de boten eromheen liggen al lange tijd illegaal in de Vechtmonding en raakten steeds verder in verval. Eerdere handhavingszaken vanuit de gemeente leidden niet tot het gewenste resultaat. In het huidige handhavingstraject had het college de betrokken overtreder tot 1 februari 2020 de gelegenheid gegeven om de wrakken zelf weg te halen. De betrokkene maakte gebruik van de mogelijkheid om bezwaar te maken. Tijdens de bezwaartermijn diende de betrokkene een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter gaf in haar uitspraak aan dat het college eerst nog een aantal zaken nader moest uitzoeken. Ook moest de bezwaarschriftencommissie zich eerst over de zaak buigen. In april diende de zaak bij de bezwaarschriftencommissie en konden beide partijen nogmaals hun standpunten kenbaar maken. Nu heeft de bezwaarschriftencommissie advies uitgebracht aan het college. In haar advies geeft de commissie aan dat er sprake is van een illegale situatie en dat het schip en de omliggende vaartuigen verwijderd moeten worden uit de Vechtmonding. De betrokken overtreder heeft zes weken de tijd om de wrakken zelf te verwijderen. Doet hij dit niet, dan mag het college de wrakken laten weghalen en de kosten daarvan op hem verhalen. Voor de betrokkene staat beroep open bij de bestuursrechter.

Als het nodig is dat de gemeente de wrakken laat weghalen dan werken Rijkswaterstaat en de gemeente daarin samen. Beide hebben een verantwoordelijkheid bij het opschonen van de Vechtmonding; het college voor het handhaven tegen de illegale situatie en Rijkwaterstaat voor het beheer en onderhoud van het water.

Meer berichten