Op de achtergrond het aftandse gebouwtje waarmee de clubleden nu moeten dealen.
Op de achtergrond het aftandse gebouwtje waarmee de clubleden nu moeten dealen. (Foto: © Bob Awick )

Versnelde nieuwbouw/renovatie clubgebouw 'boulers' laat nog even op zich wachten

GOOISE MEREN - De motie van PvdA en Groep A. van der Schaaf-E.Nuij voor versnelde renovatie/nieuwbouw van het onderkomen van Jeu de Boules Club Bussum is gisteravond verworpen.

"Dat is ontzettend balen", laat Rolien Bekkema (PvdA) weten. "We begrijpen ook niet waarom de coalitie dit niet steunt. Het geld is ervoor gereserveerd. Wij willen alleen dat het plan nu vaart maakt, gezien de urgentie. We hopen dat de wethouder woord houdt en de besprekingen snel weer vlot trekt en echt aan de slag gaat. We zullen dit nauwlettend volgen, en blijven hier bovenop zitten."

PvdA en Groep A. van der Schaaf-E.Nuij vinden dat de Jeu de Boules Club Bussum een (nieuw) bescheiden onderkomen nodig heeft voor de opslag van materialen, het zetten van een kopje koffie en om te schuilen (ook uit de wind zitten) bij minder of slecht weer. De huidige accommodatie - gebouwd medio jaren 80 - verkeert in deplorabele toestand en is het een aanfluiting, zeker in vergelijking tot andere sportaccommodaties, zeiden zij eerder. Door corona liggen de onderhandelingen tussen gemeente en clubbestuur stil.

Raadslid Freek Vos (GroenLinks) laat weten: "De motie is verworpen omdat deze overbodig was. Het college heeft tijdens de behandeling aangegeven dat het zo snel mogelijk verder gaat met de gesprekken."

Hart voor BNM laat weten: "Natuurlijk zijn wij ook voor de nieuwbouw van de jeu de boulebaan. De reden dat we tegen deze motie hebben gestemd, is dat de wethouder heeft aangegeven dat er druk aan gewerkt wordt en dat het zo snel gaat als het kan. Dat maakt de motie - zoals zoveel moties - overbodig en alleen maar bedoeld om goede sier mee te kunnen maken."

Meer berichten