Muizenfort Museum dicht

MUIDEN - Het Muider Muizenfort Museum is dicht. De vrijwilligers hebben besloten de deuren niet meer te openen. Ze zijn teleurgesteld in de gemeente.

Het Muizenfort Museum wil vernieuwen en heeft daar de afgelopen drie jaar plannen voor gemaakt, ook aangewakkerd door een idee van de gemeente Muiden om het oude fort te verkopen. Dat plan lijkt inmiddels van de baan, maar de plannen voor het museum liggen er.

"Het plan voor het nieuwe Muizenfort gaat uit van het realiseren van een vernieuwd, professioneel museum met onder andere presentaties over de historie van (vesting) Muiden, het erfgoed van Fortenland en de Hollandse Waterlinies. Het fort wordt gratis toegankelijk voor alle Muiders en overige bezoekers en zal tevens gaan dienen als een informatiecentrum over Muiden met o.a. een VVV-post", zo schrijft het Muizenfort Museum.

Onrendabel. Zo zegt de gemeente Muiden. De financiële onderbouwing is onvoldoende en daarom wil het college van B en W niet meewerken. Onzin, zo zegt het museum. Er is een businessplan en dat plan is gemaakt door een professional. Verder zijn er gesprekken geweest met subsidiegevers en die zeggen dat genoemde subsidiebedragen niet onrendabel zijn. En wat voor risico is er? "Volgens ons kunnen de voorliggende plannen voor de gemeente zonder risico worden uitgevoerd door afspraken te maken dat de gemeente het huurcontract kan ontbinden bij het niet behalen van afgesproken doelstellingen."

"De tijd van steeds maar weer nieuwe plannen maken is naar onze mening voorbij, het is nu zaak om tot uitvoering over te gaan", zo stelt het Muizenfort. En dus blijft tot die tijd de deur dicht en heeft Muiden een museum minder.

De hoop is gevestigd op de fracties van de politieke partijen. Die krijgen binnenkort bezoek van het Museum. Die moeten dan in de gemeenteraad met een plan komen die de plannen van het Muizenfort Museum waar kunnen maken.

Op 9 augustus 2007 werd de Stichting Muider Muizenfort Museum officieel opgericht en waren de werkzaamheden binnen en buiten het Muizenfort reeds in volle gang. Het museum bestaat uit een binnenexpositie in het Muizenfort en een loopgravencircuit ter plaatse van de frontwallen met diverse voorzieningen dat het fort uit 1874 met een originele groepsschuilplaats uit de mobilisatieperiode 1939-1940.

Meer berichten