Nieuwbouw De Krijgsman als zoete broodjes over toonbank

MUIDEN - Er zijn al flink wat huizen verkocht uit het plan De Krijgsman. Volgens de projectontwikkelaar van De Krijgsman, Marcus Wieringa, is dat zelfs sneller gegaan dan verwacht. Bijna 75% van de belangstellenden komt uit de Amsterdam.

De projectontwikkelaar kreeg eind vorig jaar definitief groen licht voor de plannen voor de nieuwe woonwijk op het voormalige kruitfabriekterrein (KNSF). Wieringa: "Het is daarna snel gegaan, sneller dan verwacht." Met de ruim 60% van de eerste lading die verkocht is, is hij behoorlijk tevreden. Het gaat dan om 140 huizen.

Dat er veel belangstelling is vanuit Amsterdam verbaast de hem geenszins. "Amsterdam staat op een soort van ontploffen." Het zijn volgens Wieringa vooral jonge gezinnen die hun toevlucht nemen naar Muidens grondgebied.

Gereed maken grond
De bouwwerkzaamheden richten zich nu op het gereed maken van de grond en het toegankelijk maken van het gebied.

210 woningen
In september kan dan eindelijk de eerste schop de grond in. Wieringa gokt dat er dan gebouwd wordt aan de realisatie van zo'n 210 woningen. Maar voordat het zover is moeten er nog wel wat stulpjes verkocht worden. Daar wordt dan ook hard aan gewerkt. Wieringa: "We zijn nu bezig, samen met de makelaars, om tussen de 250 en 300 woningen gefaseerd in verkoop te brengen. Met de hoop dat bij de start van de bouw alles verkocht is."

Nieuwe school
Omdat de nieuwe woonwijk veel gezinnen met jonge kinderen zal trekken kan ook de vestiging van een basisschool niet uitblijven. Er zal een brede school verrijzen, een gloednieuw integraal kindcentrum.

De gemeente laat weten dat gezien het aantal woningen dat Muiden erbij krijgt, 1300, er inderdaad voorzieningen zoals scholen nodig zijn. "In het bestemmingsplan is in overleg met de gemeente, KNSF en betrokken schoolbesturen (huidige scholen in Muiden) de locatie vastgelegd." De gemeente is van plan om dat stuk grond te kopen. Een eventuele bouw zal niet eerder starten dan begin 2019 omdat de gemeenteraad nog wel over de aanschaf van de grond haar akkoord moet geven. De raad gaat zich daar waarschijnlijk dit voorjaar al over buigen.

Gevolgen bestaande scholen
Volgens de gemeente vindt alles in goed overleg plaats met de bestaande scholen in Muiden. "Er is een stuurgroep die bestaat uit de twee schoolbesturen (van de scholen uit Muiden) onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider die betrokken is bij de plannen. Er zal een nauwe samenwerking zijn tussen gemeente en deelnemende partners om het gebouw te realiseren. Voor de Jozefschool wordt nog onderzocht of de locatie noodzakelijk is voor extra opvang na oplevering van het integraal kindcentrum. De PC Hooftschool wordt buiten gebruik gesteld zodra de leerlingen gehuisvest kunnen worden op de nieuwe locatie." De gemeente laat verder weten dat de nieuwe locatie diverse mogelijkheden biedt voor nieuwe ontwikkelingen.


2 reacties
Elke woensdag het Muidernieuws per e-mail
Meer berichten

Muidernieuws nieuwsbrief

Elke woensdag het Muidernieuws per e-mail