Directeur-bestuurder Harro Zanting
van Dudok Wonen.
Directeur-bestuurder Harro Zanting van Dudok Wonen. (Foto: Dudok Wonen)

Rel sociale woningen; ook Dudok Wonen stapt naar minister

  Bedrijven

GOOISE MEREN - "De gemeente Gooise Meren heeft zich op het standpunt gesteld dat zij Dudok Wonen uitsluit van de ontwikkeling van sociale huurwoningen op gemeentegrond zolang er geen prestatieafspraken met Dudok Wonen zijn gesloten. Door deze opstelling van de gemeente is er wat ons betreft geen sprake van gelijkwaardigheid, wat een randvoorwaarde is om te komen tot prestatieafspraken."

Dat stelt Dudok Wonen naar aanleiding van het conflict tussen de gemeente en de woningcorporatie over het realiseren van voldoende sociale huurwoningen. Het lukt beide partijen maar niet om hierover tot overeenstemming te komen. Wethouder Nico Schimmel stelde al dat de gemeente en Dudok Wonen 'in een impasse zitten'.

Geschil
En net als de gemeente heeft ook Dudok Wonen een geschil over het maken van prestatieafspraken met de gemeente Gooise Meren ingediend bij de Commissie Dekker, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. "De Huurders Belangen Vereniging (HBV) steunt ons in dit geschil", aldus Dudok Wonen. 

Bod
Schimmel schreef al dat het bod van Dudok Wonen onder de 'nulgrens' valt, terwijl er juist sociale woningen bij moeten komen. Zo komen sociale woningen in de vrije markt en wil de woningcorporatie dit oplossen, aldus de wethouder, met nieuwbouw waarbij het nog maar de vraag is of deze nieuwbouwwoningen daadwerkelijk komen.

Dudok Wonen schrijft op de eigen website: "Dudok Wonen deed de afgelopen jaren, zowel zelfstandig als samen met de andere corporaties, meermaals voorstellen voor aanpassing van beleid om de gemeente tegemoet te komen. Voorstellen werden steeds door de gemeente afgewezen."

Onredelijk
De woningcorporatie noemt het afwijzen door de gemeente van deze voorstellen 'onredelijk' en meent bovendien dat de gemeente het aanbieden van sociale koopwoningen en het liberaliseren van huurwoningen niet via prestatieafspraken kan verbieden. "Het is niet aan de gemeente om te bepalen hoe Dudok Wonen invulling geeft aan haar strategie en beleid. Dudok Wonen is bereid mee te werken aan de doelstelling van de gemeente met betrekking tot de omvang van de sociale huurvoorraad. Over de wijze waarop de doelstelling zou moeten worden gerealiseerd verschillen wij van mening."

Meer berichten