corona

Crisisteam zorgt dat huisarts alles weet over ontwikkelingen coronavirus

  Coronavirus

REGIO -  Voor de hele regio is er een huisartsen-crisisteam actief dat elke dag op de hoogte wordt gehouden door de landelijke en regionale huisartsenverenigingen over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het verdelen van beschermingsmiddelen wordt geregeld en de laatste medische informatie gedeeld. 

De huisartsenpraktijken in de regio hebben de afgelopen weken hard gewerkt om goed om te gaan met het besmettingsgevaar van het coronavirus. Er is een CCC, oftewel Centraal Corona Centrum, opgericht om te voorkomen dat mensen met het coronavirus in de praktijken langs komen. Dit ligt bij de huisartsenpost bij Tergooi in Blaricum. Daarnaast beschikt de huisarts ook over beschermende kleding en mondkapjes. 

Voor elkaar
De artsen staan ook klaar voor elkaar. Als collega’s met elkaar willen overleggen of voor moeilijke beslissingen staan, bieden ze elkaar een luisterend oor. Ze hebben daarnaast intensief overleg met het ziekenhuis en de thuiszorg. Zo zijn er in verzorgingshuizen plekken ingericht waar coronapatiënten kunnen verblijven die niet thuis verzorgd kunnen worden maar ook niet naar een ziekenhuis hoeven.

Mocht het aantal zieke patiënten te groot worden, of als het personeel van de praktijk uit zou vallen door ziekte, dan stapt de ene praktijk over naar samenwerking met de andere huisartsen in de regio. Patiënten krijgen dan via de telefooncentrale van de eigen huisartsenpraktijk te horen, waar zij terechtkunnen als zij een huisarts nodig heeft.

Beeldbellen
Veel mensen denken dat ze de huisarts helemaal niet meer mogen bellen. Dat is niet waar. Patiënten mogen de huisarts bellen of - als dat bij de huisarts kan - een E-mail-consult sturen. De dokter denkt mee en zoekt samen met de patiënt naar een oplossing. De huisartsen merken dat heel veel vragen telefonisch ook goed beantwoord kunnen worden. Sommige artsen gebruiken daarvoor ook beeldbellen.

Als een afspraak op de praktijk nodig is, dan wordt gevraagd of een patiënt hoest, niest of koorts heeft. De patiënt moet daar eerlijk antwoord op geven, voor zijn eigen veiligheid en die van de mensen in de praktijk. De huisarts probeert samen met de praktijkondersteuners met kwetsbare en oudere patiënten contact te houden door hen te bellen en te vragen hoe het gaat.

Mogelijk besmet
Denkt de huisarts dat een patiënt mogelijk besmet is met het coronavirus en dat deze beoordeeld moet worden door een huisarts dan verwijst hij de patiënt naar het Corona Crisis Centrum. Daar vindt dan het onderzoek plaats in plaats van in de praktijk. Patiënten kunnen allen in het Corona Crisis Centrum terecht als de huisarts een afspraak voor ze heeft gemaakt.

Vanuit het Corona Crisis Centrum rijden de artsen ook de visites naar mensen thuis met een corona verdenking. Op deze manier houden de huisartsen de besmette en niet-besmette patiënten zoveel als mogelijk gescheiden en verkleinen we de kans op verdere besmetting.

Meer berichten