Rubbergranulaat onderwerp bij gesprek met sportclubs in Gooise Meren

  Natuur en Milieu

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren gaat met de verschillende sportverenigingen, tijdens het eerstvolgende Sportcafé, in gesprek over rubbergranulaat - en hoe ermee om te gaan - op sportvelden. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op een serie alarmerende vragen vanuit de lokale GroenLinksfractie. 

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber, veelal gemaakt van oude autobanden, en wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven. Denk hierbij aan voetbalvelden, korfbalvelden en rugbyvelden. In oktober 2016 kwam in het televisieprogramma Zembla naar voren dat deze korrels schadelijke zijn voor de gezondheid. Uit onderzoek van het RIVM zou naar voren komen dat de risico's verwaarloosbaar zijn.

Toch blijft het onderwerp de gemoederen bezighouden. Raadslid Jan Portengen van GroenLinks concludeert uit een verhaal uit het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde dat rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgras een groot aantal stoffen met kankerverwekkende en hormoon verstorende eigenschappen bevat. Bovendien trekt hij de rapporten van het RIVM en de European Chemical Agency (ECHA) (allebei hebben ze dezelfde conclusie) in twijfel. "Hun rapporten bevatten echter enkele wetenschappelijke onnauwkeurigheden en omissies, waardoor het risico voor kinderen onderschat kan zijn." 

Giftige zware metalen
Daarnaast, aldus het raadslid, verdwijnt er zo’n 720.000 kilogram rubberkorrels jaarlijks in het milieu. En dat is verboden volgens de Wet bodembescherming, stelt Portengen. "In het de rubberkorrels of -granulaat zijn giftige zware metalen aanwezig die schadelijk zijn voor het milieu rondom de sportvelden." Verder komen de korrels via de schoenen en kleding van spelers, en ook door de wind en regen op grond buiten het speelveld. "Hierdoor wordt schade aangebracht aan de grond en aan het grondwater, zo heeft het RIVM onderzocht."

Het college van burgemeester en wethouders zegt daarop dat er beheersmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat rubbergranulaat blijvend in het milieu terecht komt. Er is namelijk nieuwe sportvelden een rand aangebracht. En bij de bestaande kunstgras velden moeten de gebruikers regelmatig de rubberkorrels bijeen te vegen en af te voeren. Er is daarom geen aanleiding om deze velden te saneren.

Schoonmaakactie
Wel komt er een eenmalige schoonmaakactie rondom de achttien velden uitvoeren die bij de gemeente in beheer zijn, wordt een onderhoudsprotocol voor de met rubber en zand ingevulde voetbal kunstgrasvelden ingesteld en de uitgevoerde werkzaamheden in een logboek vastgelegd. De verenigingen die de velden in eigen beheer hebben, krijgen de opdracht dezelfde acties uit te voeren.

Als het gaat om informatievoorziening richting de leden van sportverenigingen - in hoeverre zijn zij op de hoogte van eventuele gevaren? - is in de afgelopen periode veel contact geweest met de betrokken sportverenigingen over het rubbergranulaat en hoe er mee om te gaan, aldus het college. Wel komt er binnenkort een bijeenkomst met dit onderwerp op de agenda.

Tot slot nog een feitje: per jaar wordt ongeveer 0,2m3 per veld aangevuld met rubbergranulaatkorrels. Over vier jaar gaat het om ongeveer 6450 kilogram. 

Meer berichten