Afbeelding
Foto: Michael van Oosten

VVD Weesp maakt zich zorgen over ‘vernatting’ Naardermeer

Natuur en Milieu

WEESP - De Weesper VVD maakt zich zorgen over de gevolgen van de ‘vernattingsplannen’ van het Naardermeer en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W. De VVD vreest dat de gemeente hierdoor nog maar weinig tot niets te vertellen heeft over het gebied en is verder bang voor de gevolgen voor de agrarische ondernemers en eventuele nieuwbouwplannen in het gebied.

Om de verdroging van het Naardermeer en omliggende gebieden te stoppen en de natuur te herstellen heeft de Provincie het plan om het waterpeil in de ‘schil’ rond dit gebied omhoog te brengen. Eén van de stappen om dat te bereiken is het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit gebeurt met het Provinciaal Inpassingsplan Schil Naardermeer, dat sinds 5 oktober ter inzage ligt.

Enthousiast
Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) is in elk geval enthousiast over de plannen: “Dat vernatting van het Naardermeer tot succes leidt blijkt uit de terugkeer van de otter naar dit prachtige Natura 2000-gebied. We willen nu doorpakken met een robuuste schil van natuur rondom het Naardermeer. Daardoor blijft dit oeroude gebied ook voor de toekomst bestendig.”

Gevolgen
Volgens de VVD verandert door deze plannen de bestemming van agrarisch naar natuur en dat kan gevolgen hebben. Welke dat zijn, wil de fractie graag van het college weten. Ook is de VVD benieuwd of het college betrokken is bij de gesprekken met de boeren in het gebied én de fractie vraagt zich af of met deze plannen de resterende 17 hectare ook onderdeel wordt van het Natura 2000 gebied. Zo ja, heeft dat dan gevolgen voor eventuele nieuwbouwplannen en agrarische activiteiten, wil de VVD weten.

Ter inzage
Het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan voor het gebied schil Naardermeer ligt nog tot 16 november ter inzage, tegelijk met het ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Op 27 en 28 oktober kunt u uw vragen stellen aan de provincie, het waterschap en Natuurmonumenten tijdens een digitaal informatiespreekuur.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je lidmaatschap.

Uit de krant