Afbeelding
Foto: WattNu

‘Positieve beoordeling adviescommissie PAW voor Aquathermie Muiderberg geeft vertrouwen’

Natuur en Milieu

GOOISE MEREN - Nadat minister Hugo de Jonge vorige week op het PAW-congres bekendmaakte welke projecten de PAW-subsidieaanvraag kregen toegewezen, hebben we inmiddels ook de beoordeling ontvangen van de Adviescommissie van het Programma Aardgasvrije Wijken, meldt Miel Janssen (voorzitter Wattnu).

Deze adviescommissie bestaat uit technische en financiële experts en een tweetal hoogleraren. “Ondanks de teleurstelling dat we de subsidie niet toegekend hebben gekregen zijn we heel gelukkig met de goede beoordeling. Zo kreeg de businesscase de beoordeling ‘zeer goed’! De technische oplossingen, het organisatiemodel en de participatie en  communicatieaanpak kregen de beoordeling ‘goed’. Van de vijftien criteria of het project gereed is voor uitvoering zijn er veertien al klaar!”

Spreiding

Van de 47 PAW-aanvragen zijn er slechts veertien toegekend. Janssen: “Dat is minder dan een derde. Daarbij is door de adviescommissie niet alleen gekeken naar de kwaliteit van het project, maar ook naar de spreiding over provincies en over de verschillende technische oplossingen en naar nieuwe leerervaringen (waar de proeftuinen voor bedoeld zijn) die projecten brengen. Het is zeer spijtig dat zoveel goede projecten niet gehonoreerd zijn, gelet op het belang van het versnellen van de energietransitie waar we ons in Nederland voor inzetten, de hoge gasprijzen en het belang om onze afhankelijkheid van aardgas snel te verminderen.”

“Waar we nog verder aan kunnen werken”, zegt de voorzitter, “is met name de ondersteuning van bewoners bij het isoleren en voorbereiden van hun huizen voor aansluiting op het warmtenet. Op dit laatste punt is, sinds we de PAW-aanvraag hebben ingediend op 1 november, veel gebeurd. De afgelopen vier maanden hebben onze energiecoaches 195 van de 230 woningen in het Van der Helstpark bezocht. Het Van der Helstpark is de eerstvolgende wijk waar het warmtenet in combinatie met de rioolvernieuwing wordt aangelegd.”

Klimaatmissie

“Ook hebben we het gespecialiseerde bedrijf Klimaatmissie ingehuurd. Klimaatmissie heeft een analyse gemaakt van de bebouwing in het Van der Helstpark en is voor een zevental type woningen in detail in kaart aan het brengen welke isolatiemaatregelen nodig zijn voor een 70 graden- en een 50 graden warmtenet. Op basis van deze modelwoningen gaan de energiecoaches de komende maanden met alle bewoners in het Van der Helstpark in gesprek om dit voor iedere woning op maat uit te werken. Dit geeft belangrijke informatie hoe we onze uitgangspunten ‘duurzaam, betaalbaar en collectief’ gaan realiseren en later dit jaar samen de definitieve go aan dit project kunnen geven.”

Vorige week is in de gemeenteraad de zogenaamde Transitievisie Warmte unaniem aangenomen, meldt Janssen ook. “Dat is een beleidsstuk dat het Rijk van iedere gemeente verlangt in het kader van het Klimaatakkoord. Het beschrijft hoe de gemeente Gooise Meren voor 2050 stapsgewijs van het aardgas gaat. In de Transitievisie spreekt de gemeente een voorkeur uit voor collectieve oplossingen (warmtenetten) waarin iedereen kan meedoen. Ook wordt Muiderberg benoemd als eerste wijk die van het aardgas gaat. De gemeenteraad heeft bij de bespreking aangedrongen op versnelling van de uitvoering van dit beleid. Project Aquathermie Muiderberg is het eerste grote project in de uitvoering van het beleid.”

Rioolrenovatie

In de energietransitie wordt een grote rol toegekend aan warmtenetten. In Nederland zijn al meer dan tachtig aquathermie projecten gerealiseerd en wordt op honderd locaties in Nederland aquathermie onderzocht. “Ieder project heeft zijn eigen karakteristieken en uitdagingen. Op deze ervaringen bouwen we voort. Zo hebben we van Purmerend geleerd hoe de aanleg van een warmtenet in combinatie met rioolrenovatie moet worden georganiseerd en dit hebben we succesvol toegepast in de Eikenlaan (Muiderberg, red.).”

Een andere uitdaging is de financiering van het warmtenet omdat de eenmalige investering hoog is maar de jaarlijkse kosten laag. Zo’n warmtenet ligt er voor vijftig tot zestig jaar terwijl banken verlangen dat de lening binnen vijftien jaar wordt terugbetaald. “De subsidie had dit knelpunt kunnen helpen overbruggen, maar er zijn ook andere mogelijkheden die we nu verder gaan onderzoeken”, aldus Janssen.

Aquathermie projecten zijn nieuw en spannend. Het afgelopen jaar hebben de gemeente, de gemeenteraad, Wattnu en het projectteam Warmtenet Muiderberg nauw samen opgetrokken. “We weten dat het niet makkelijk is en dat er risico’s mee verbonden zijn. Daarom is het belangrijk goed met elkaar in gesprek te blijven waarbij constructieve kritiek alle ruimte heeft; dat kan het project alleen maar beter maken. De goede samenwerking tussen gemeente, Warmtenet Muiderberg en Wattnu en de brede steun van de raad om deze opgave samen op te pakken met bewonersinitiatieven geeft ons vertrouwen dat we alternatieve financieringsopties gaan vinden om deze tegenslag samen op te lossen.”

Uit de krant

!

Uit de krant

Logo
Afbeelding
Mogelijk in 2023 terugkeer van Proeverij van Gooise koren Bonte mix van koren zingt voor groot publiek; hele gezellige drukte in Naarden-Vesting Cultureel 26 sep, 16:16
Afbeelding
Geweldig buurtfeest in Muidense wijk Noordwest Buurt & wijk 26 sep, 12:48
Afbeelding
Auto vanaf station Bussum-Zuid gestolen 112 26 sep, 12:03
Afbeelding
Wethouder Luijten en voorzitter BFC openen nieuw kunstgrasveld Sport 26 sep, 10:00
Logo
Afbeelding
Achterstallig loon is inzet Geschil tussen werkneemster en baas van Bos en Hei in Naarden; schikking tussen beide partijen blijft uit Algemeen 26 sep, 07:00
Afbeelding
Ondergrondse container opgeblazen met bom in Bussum foto’s 25 sep, 19:00
Logo
Afbeelding
Van de Historische Kring Het ontstaan van Bussum Algemeen 25 sep, 10:55
Afbeelding
De Grote Clubactie 2022: 14 clubs doen mee in gemeente Gooise Meren Sport 25 sep, 07:59
Voorproefje Muidernieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief