Muidernieuws - Openstelling Overdiemerweg tussen IJburg en Muiden stap dichterbij
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227070&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=muidernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=139" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
(Foto: Hans Peijs)

Openstelling Overdiemerweg tussen IJburg en Muiden stap dichterbij

  Verkeer

DIEMEN - De openstelling van de Overdiemerweg tussen IJburg en Muiden (beter bekend als de Nuonweg) is een stap dichterbij gekomen. Het college van B en W van Diemen gaat de gemeenteraad in september consulteren over het principebesluit de Overdiemerweg open te stellen. In een later stadium vindt besluitvorming plaats in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan.

Het verzoek om een principebesluit te nemen om de Overdiemerweg open te stellen is afkomstig van de gemeente Amsterdam. Om de weg permanent open te stellen moet de gemeente Diemen een procedure in gang zetten om het bestemmingsplan te wijzigen. Het terrein heeft nu namelijk de bestemming elektriciteitsvoorziening en is geen openbare weg. Diemen heeft de gemeente Amsterdam  in 2014 gevraagd de hiervoor benodigde onderzoeken, documenten en instemming van alle betrokken partijen aan te leveren. Onlangs heeft de gemeente Amsterdam de laatste onderzoeken en documenten aan Diemen verstrekt.

Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat de toename van het sluipverkeer meevalt. Ten aanzien van de economische effecten is onderzocht of er sprake is van omzetdaling bij Diemense en IJburgse winkeliers. Dit is geraamd op 4% voor Diemense en 19% bij IJburgse winkeliers. Daarbij geldt voor Diemense winkeliers dat de omzetdaling door de bevolkingsgroei van Diemen verzacht zal worden.

De gemeente Amsterdam is bereid om eventuele planschadeclaims af te dekken. Ook de eventuele claims voor onrechtmatige staatssteun worden door de gemeente Amsterdam afgedekt. De gemeente Diemen heeft de garantie gekregen dat alle kosten voor aanleg en beheer van de weg en de veilige kruising door de gemeente Amsterdam worden betaald. Deze kosten bedragen ruim € 5 miljoen.

De onderzoek uitkomsten en de garanties van de gemeente Amsterdam zijn voor het college van Diemen aanleiding om de bezwaren tegen openstelling van de Overdiemerweg los te laten en akkoord te gaan met de verdere uitwerking door Amsterdam. Het zal zeker nog 2 jaar duren voor dat de weg kan worden geopend.


reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227070&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=muidernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=139" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Elke woensdag het Muidernieuws per e-mail
Meer berichten
 

Muidernieuws nieuwsbrief

Elke woensdag het Muidernieuws per e-mail
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227073&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=muidernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=139" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>