Foto: Enter Media

Partijen rondom jeugd maken afspraken over gebruik Verwijsindex

  Zorg

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren heeft met de regiogemeenten en partijen die werken met jongeren een convenant Verwijsindex Gooi en Vechtstreek getekend. In het convenant zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex bestaat sinds 2010 en is dus niet nieuw. Het signaleren in de Verwijsindex gebeurt echter niet vaak genoeg. Met de afspraken in het convenant willen de gemeenten stimuleren dat de Verwijsindex beter gebruikt wordt.

De Verwijsindex is een digitaal 'contactsysteem', een hulpmiddel voor professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid (leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, consulenten jeugd en Wmo, medewerkers van bureau Halt, jeugdhulpverleners en medewerkers van de (jeugd)GGZ, de jeugdbescherming, Veilig Thuis en de kraamzorg) om elkaar makkelijker te vinden wanneer zij betrokken zijn bij dezelfde jeugdige. Het doel is om professionals met elkaar in contact te brengen om samen met de ouders of verzorgers de best passende ondersteuning of begeleiding te bieden rondom een kind of jongere (0 tot 23 jaar). 

In de Verwijsindex komen alleen naam, adres, geslacht en geboortedatum van het kind te staan, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die het signaal heeft afgegeven. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij het kind en wat de zorgen zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de Verwijsindex heeft geen zoekfunctie.

Meer berichten