Wij voelen ons gezonder dan rest van Nederland

  Zorg

REGIO - Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek voelen zich gezonder en hebben minder beperkingen door problemen met gezondheid dan de overige Nederlandse bevolking. Dat geldt ook voor ouderen.

Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek van GGD Gooi en Vechtstreek dat in het najaar van 2016 onder 22.000 regio-inwoners is uitgezet en in nauwe samenwerking met het RIVM en het CBS uitgevoerd.

Enkele opvallende resultaten: 
* Volwassenen roken minder
* Eén op de tien inwoners heeft ernstig overgewicht (het laagste van heel Nederland).
* Het alcoholgebruik is hoger dan landelijk.
* Ruim een derde van de volwassenen en bijna de helft van de ouderen is min of meer sociaal eenzaam. Toch is ook dit lager dan landelijk.

Risicofactoren
Hoewel het merendeel van de bevolking zich dus gezond voelt en ook psychisch gezond is, is er bij een aanzienlijk deel sprake van risicofactoren voor ziekte. Positief is dat met name ouderen behoorlijk lichamelijk actief zijn en tevreden met de eigen woning en de woonomgeving.

Extra zorg
Vergeleken met het vorige onderzoek in 2012 ontvangen ouderen minder hulp en geven zij vaker aan behoefte te hebben aan extra zorg.

Schat aan informatie
Eric van der Want, voorzitter van het portefeuillehouder overleg sociaal domein: "Dit onderzoek biedt een schat aan informatie over diverse gezondheids- en leefstijlthema's van de inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze data vormen een belangrijke basis voor integraal beleid en intensieve samenwerking van gemeenten en instellingen".

Alle resultaten staan hier: ggdgv.nl/GP2016 

Klik op het plaatje hieronder voor een grotere weergave.


1 reactie
Elke woensdag het Muidernieuws per e-mail
Meer berichten

Muidernieuws nieuwsbrief

Elke woensdag het Muidernieuws per e-mail