Afbeelding
Foto: Pixabay

Gooise Meren staat voor pittige uitdaging; winstwaarschuwing ‘26/’27

Politiek

GOOISE MEREN - De meerjarenbegroting 2024-2027 laat een gemengd beeld zien. Een sluitende meerjarenbegroting is geen vanzelfsprekendheid meer. In 2024 en 2025 wil het college zoveel mogelijk van haar ambities verwezenlijken, voor 2026 en 2027 wordt een winstwaarschuwing afgegeven. 

De hoogte van de uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds is cruciaal. Wanneer de gemeente niet voldoende gecompenseerd wordt voor een aantal substantiële uitgaven, dan is een scherpe bijstelling van uitgaven, inkomsten, doelen en ambities nodig. Het college acht het nog te vroeg daarop vooruit te lopen. College en raad kunnen echter niet afwachten tot het zover is, er zal verstandig en scherp begroot moeten worden. Het college wil dat samen met de raad doen.

Uitdagingen

Net als voor veel andere gemeenten liggen er grote uitdagingen op het gebied van wonen het klimaat, de natuur en het sociaal domein. Deze uitdagingen gaat het college aan. “We kunnen ons nog altijd gelukkig prijzen dat Gooise Meren tot de meest aantrekkelijke gemeenten van Nederland behoort. Maar niet alle inwoners en ondernemers hebben het even gemakkelijk en ook voor hen wil deze gemeente er nadrukkelijk zijn”, klinkt het. “In het sociaal domein gaan we verder op de ingeslagen weg. Met extra inzet op cultuur en speciale aandacht voor jongeren tot 18 jaar. Zo wordt in 2024 een integraal jeugdbeleidsplan opgesteld dat focust op deze brede groep.”

In het fysieke domein wordt de komende tijd het accent gelegd op het bieden van voldoende passende woonruimte aan inwoners van Gooise Meren. “Bij het beheer van de openbare ruimte onderzoeken we waar ruimte is voor vergroening, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Een van de grote opgaven die aandacht vraagt is de energietransitie. Verder willen we het ondernemersklimaat versterken. Met de kwaliteit van de dienstverlening zijn we op de goede weg. We vinden het belangrijk dat we besluiten goed kunnen uitleggen en dat alle betrokken belangen worden meegewogen. Dat vraagt om passende en heldere participatie. We zullen alert moeten blijven op de financiële omstandigheden. Steeds opnieuw moeten keuzes worden gemaakt om inkomsten en uitgaven op elkaar te laten aansluiten.”

Al met al staat Gooise Meren met deze begroting voor een pittige uitdaging. Er kan veel, maar ook niet alles. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De stukken zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Op maandag 25 september, vanaf 18.30 uur, vindt de Technische Markt plaats, waar raadsleden technische vragen kunnen stellen. De beeldvormende raadsvergadering is op dinsdag 26 september vanaf 15.00 uur in het gemeentehuis.

Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je lidmaatschap.

Uit de krant